Lelystad – Vandaag is bekend geworden dat het Zeekadetkorps Lelystad een bijdrage ontvangt van het VSB Fonds. De bijdrage is bestemd voor het project: ‘Extra instroom kansarme jongeren’ dat in september dit jaar van start gaat. Duur van dit project is twee jaar. De bijdrage van het VSB Fonds bedraagt € 7000,00.

De commandant van het Zeekadetkorps, Paul van Kerkhof, is bijzonder blij met deze bijdrage: “Het geeft ons de mogelijkheid meer Lelystadse kinderen lid te laten zijn van het Zeekadetkorps, ook als dat om financiële redenen lastig is voor de ouders”. Volgens Paul bestaan er ook geen kansarme kinderen: “Het is de omgeving of de situatie die maakt dat ze minder kansen krijgen aangeboden. Hier aan boord zien wij alleen maar enthousiaste en talentvolle jongens en meisjes.”

Doel van het project is dat tien kinderen twee jaar lang lid kunnen zijn van het Zeekadetkorps Lelystad. Zonder dat kosten voor vaarkampen en zaken als schoenen en uniform bij de ouders of verzorgers in rekening gebracht hoeven te worden. Paul van Kerkhof: “Wij werken inmiddels ook samen met andere organisaties in Lelystad. Onder andere met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Voor dit bijzondere project hebben we ook de hulp gezocht, en gevonden, van de gemeente Lelystad en dan meer specifiek het Jeugdwerk. Die kennen immers de doelgroep en nemen ons aanbod mee in hun contacten met kinderen en hun ouders.”

Jongens en meisjes vanaf 10 jaar tot 18 jaar kunnen lid worden van het Zeekadetkorps Lelystad. Het is op de eerste plaats een plek waar ze wekelijks, iedere zaterdag, bij elkaar komen. Plezier staat daarbij voorop. Maar volgens de Commandant speelt er meer: “We bieden behalve veiligheid en plezier vooral ook een duidelijke structuur. We zien iedere zaterdag hoe goed kinderen functioneren als de structuur duidelijk is. Daarbij bieden wij een praktisch leerprogramma zodat ieder kind op basis van zijn of haar eigen mogelijkheden zich kan ontwikkelen en ontplooien. De een heeft al vroeg een voorkeur voor techniek, de ander voor de meer nautische aspecten van het varen met een schip. Iedere Zeekadet krijgt van ons een basisopleiding die ze met alle facetten van het varen met een groot schip in aanraking brengt. De ervaring met de andere 19 Zeekadetkorpsen in Nederland is, dat een flink deel – bijna de helft – na de tijd bij het Zeekadetkorps doorstroomt naar een baan of een opleiding in de maritieme sector. En daar zijn zij zeer geliefd door de vele praktische kennis en ervaring die ze bij de zeekadetten hebben opgedaan.”
Hoewel het project formeel in september start, kunnen ouders ook nu al hun kind of kinderen aanmelden bij het korps.

Deel dit:

De contributie van een Zeekadetkorps Lelystad is laag (€ 17,50 per maand) maar het kan zijn dat dit toch te veel is/wordt. Ook deelname aan vaarkampen kosten natuurlijk geld. Gelukkig zijn ook daar oplossingen voor. Neem daarvoor contact  op met onze voorzitter; stuur ons een mail en wij nemen contact met u op

Share This
UA-129273802-2