Het schiet lekker op met renovatie Marie Janne

Het schiet lekker op met renovatie Marie Janne

Afgelopen winter namen wij de motorsloep Marie Janne over van het korps in Amsterdam. Al snel bleek het scheepje in, laten we zeggen, niet optimale conditie te verkeren. Dat vonden we ook weer niet zo heel erg want het betekent voor onze zeekadetten heel veel praktisch lesmateriaal. Dus is er de afgelopen maanden hard gewerkt onder leiding van Chef Sebastiaan van Vulpen. Schoongemaakt, geschuurd en testen heel veel testen. Daaruit bleek ondermeer dat de dieselmotor ver over zijn houdbaarheidsdatum heen was. Gelukkig vonden we in Friesland een goede vervanger. Van hetzelfde type zodat de oude motor nu is gebombardeerd tot leverancier van reserve onderdelen. We kunnen hier natuurlijk nog heel lang uitweiden over alles wat er moest worden gedaan. We volstaan met een foto overzicht van de afgelopen weken. Het streven is dat eind juni het scheepje weer in de vaart komt.
Deel dit:
Gemeenteraad stelt € 25.000 beschikbaar voor Zeekadetkorps Lelystad

Gemeenteraad stelt € 25.000 beschikbaar voor Zeekadetkorps Lelystad

Dinsdagavond 13 november heeft de gemeenteraad van Lelystad een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor het nieuwe Zeekadetkorps Lelystad. ZKKLelytad had daartoe via de jaarlijkse Motiemarkt van de Gemeenteraad een verzoek toe ingediend. Het bedrag is bestemd voor de aanloopkosten tijdens de oprichting en (deels) een bijdrage voor de aanschaf van een korpsschip. Het was voor het aanwezige bestuur een hele zit. De vergadering begon om 19.00; om 23.30 uur vond de – voor ons – bevrijdende stemming plaats.

bestuursleden

Aanwezige bestuursleden van Zeekadetkorps Lelystad proosten op het positieve besluit van de gemeenteraad.

Jaarlijkse organiseert de gemeenteraad van Lelystad de Motiemarkt. Hier kunnen inwoners en organisaties van Lelystad hun ideeën aan de raadsleden presenteren. Dat levert een veelheid aan moties op waarvan een groot deel door raadsleden en raadsfracties worden ‘geadopteerd’ om formeel als motie in de Raadsvergadering te worden ingebracht. In de motie vroeg het bestuur van de Stichting Zeekadetkorps Lelystad om een bedrag van € 25.000 om een Zeekadetkorps van de grond te krijgen. Dit bedrag is nu door de Raad toegezegd.

Deel dit:

UA-129273802-2