Het schiet lekker op met renovatie Marie Janne

Het schiet lekker op met renovatie Marie Janne

Afgelopen winter namen wij de motorsloep Marie Janne over van het korps in Amsterdam. Al snel bleek het scheepje in, laten we zeggen, niet optimale conditie te verkeren. Dat vonden we ook weer niet zo heel erg want het betekent voor onze zeekadetten heel veel praktisch lesmateriaal. Dus is er de afgelopen maanden hard gewerkt onder leiding van Chef Sebastiaan van Vulpen. Schoongemaakt, geschuurd en testen heel veel testen. Daaruit bleek ondermeer dat de dieselmotor ver over zijn houdbaarheidsdatum heen was. Gelukkig vonden we in Friesland een goede vervanger. Van hetzelfde type zodat de oude motor nu is gebombardeerd tot leverancier van reserve onderdelen. We kunnen hier natuurlijk nog heel lang uitweiden over alles wat er moest worden gedaan. We volstaan met een foto overzicht van de afgelopen weken. Het streven is dat eind juni het scheepje weer in de vaart komt.
Deel dit:
Citta Nova voor drie jaar sponsor Zeekadetkorps Lelystad

Citta Nova voor drie jaar sponsor Zeekadetkorps Lelystad

Gertjan Reil van Citta Nova (links): "Een prachtig initiatief dat kinderen de kans geeft zich in een plezierige omgeving te ontwikkelen en te ontplooien. Dat is goed voor de stad." Rechts op de foto bestuurslid Paul van Kerkhof.
Gertjan Reil van Citta Nova (links): “Een prachtig initiatief dat kinderen de kans geeft zich in een plezierige omgeving te ontwikkelen en te ontplooien. Dat is goed voor de stad.” Rechts op de foto bestuurslid Paul van Kerkhof.

Lelystad – Maandag 30 september heeft het bestuur van Zeekadetkorps Lelystad een driejarige sponsorovereenkomst getekend met het Lelystadse bedrijf Citta Nova Planontwikkeling. Namens Citta Nova plaatste Gertjan Reil zijn handtekening onder de overeenkomst tijdens een korte bijeenkomst aan boord van het korpsschip Port of Lelystad.

Gertjan Reil van Citta Nova over deze sponsoring: “Wij vinden de oprichting van het Zeekadetkorps Lelystad een prachtige ontwikkeling die prima past in een stad in opbouw. Het is belangrijk dat alle kinderen de gelegenheid krijgen door deel te nemen, hun talenten en persoonlijkheid kunnen ontplooien en ontwikkelen. Daar dragen wij graag een steentje aan bij.”

De jaarlijkse bijdrage van Citta Nova is bestemd voor de dekking van kosten, zoals uniform of de kosten van de vaarkampen, die ouders van kinderen met moeite of niet kunnen betalen. Bestuurslid Paul van Kerkhof: “Ieder kind moet de kans krijgen deel te nemen aan ons Zeekadetkorps. De contributie is weliswaar laag maar soms is de aanschaf van bijvoorbeeld het uniform een probleem. Dus we zijn erg blij met de bijdrage van Citta Nova want die is bijzonder welkom.”

Deel dit:
Stimulerende bijeenkomst Kaderleden en vrijwilligers

Stimulerende bijeenkomst Kaderleden en vrijwilligers

bijeenkomst kader

Een gezellige maar vooral nuttige (eerste) bijeenkomst met kaderleden en vrijwilligers van het ZKK Lelystad

Dat was een stimulerend avondje donderdagavond 13 december.  Voor de eerste maal kwamen het bestuur en de inmiddels aangetreden kaderleden en vrijwilligers bij elkaar. Twee doelstellingen waren daarbij belangrijk: het informeren van kader en vrijwilligers van de huidige stand van zaken en horen wat de mensen die zich tot nu toe hebben aangemeld motiveert om dat te doen. Het werd voor iedereen die aanwezig was een prima bijeenkomst. Wil je ook kaderlid of vrijwilliger worden van het Zeekadetkorps Lelystad, meld je dan vandaag nog aan met onderstaand formulier.

Deel dit:
Stichting Zeekadetkorps Lelystad formeel opgericht

Stichting Zeekadetkorps Lelystad formeel opgericht

oprichtingsakte

De bestuursleden aanwezig bij de formele oprichting van het Zeekadetkorps Lelystad. vlnr (achter) Tony Merkelbach (voorzitter), Joop van Diest (secretaris), Rene Lubbring (penningmeester) en vooraan Bart Jan Binnerts, (notaris), Jean Kerres (bestuurslid) en Paul van Kerkhof (bestuurslid).

Woensdagmiddag, 14 november, is de Stichting Zeekadetkorps Lelystad formeel opgericht. Met het passeren van de acte bij het notariskantoor Hak & Rein Vos is de oprichting van het 20-ste Zeekadetkorps in Nederland een feit. Notaris Bart Jan Binnerts was zo vriendelijk als eerste sponsor van het nieuwe korps te laten passeren.

Wederom een belangrijke stap in het nog jonge leven van het Zeekadetkorps Lelystad. De avond daarvoor besloot de Gemeenteraad van Lelystad een belangrijke financiële bijdrage te leveren aan het nieuwe korps. Inmiddels is het bestuur al druk bezig met de ledenwerving en met het leggen van contacten met lokale en regionale (maatschappelijke) organisaties.

wordt dus vervolgd.

Deel dit:
Gemeenteraad stelt € 25.000 beschikbaar voor Zeekadetkorps Lelystad

Gemeenteraad stelt € 25.000 beschikbaar voor Zeekadetkorps Lelystad

Dinsdagavond 13 november heeft de gemeenteraad van Lelystad een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor het nieuwe Zeekadetkorps Lelystad. ZKKLelytad had daartoe via de jaarlijkse Motiemarkt van de Gemeenteraad een verzoek toe ingediend. Het bedrag is bestemd voor de aanloopkosten tijdens de oprichting en (deels) een bijdrage voor de aanschaf van een korpsschip. Het was voor het aanwezige bestuur een hele zit. De vergadering begon om 19.00; om 23.30 uur vond de – voor ons – bevrijdende stemming plaats.

bestuursleden

Aanwezige bestuursleden van Zeekadetkorps Lelystad proosten op het positieve besluit van de gemeenteraad.

Jaarlijkse organiseert de gemeenteraad van Lelystad de Motiemarkt. Hier kunnen inwoners en organisaties van Lelystad hun ideeën aan de raadsleden presenteren. Dat levert een veelheid aan moties op waarvan een groot deel door raadsleden en raadsfracties worden ‘geadopteerd’ om formeel als motie in de Raadsvergadering te worden ingebracht. In de motie vroeg het bestuur van de Stichting Zeekadetkorps Lelystad om een bedrag van € 25.000 om een Zeekadetkorps van de grond te krijgen. Dit bedrag is nu door de Raad toegezegd.

Deel dit:

De contributie van een Zeekadetkorps Lelystad is laag (€ 17,50 per maand) maar het kan zijn dat dit toch te veel is/wordt. Ook deelname aan vaarkampen kosten natuurlijk geld. Gelukkig zijn ook daar oplossingen voor. Neem daarvoor contact  op met onze voorzitter; stuur ons een mail en wij nemen contact met u op

UA-129273802-2