Meld je aan. Het verplicht je nog tot niets

Het gaat behoorlijk snel met aanmeldingen. Zeker nadat de gemeente Lelystad een fors bedrag beschikbaar stelde is het verzoek om informatie en het aantal – voorlopige – aanmeldingen flink gestegen. Wij willen graag iedereen in de gelegenheid stellen zichzelf, of zijn of haar kind, tijdig aan te melden. Dat wil zeggen: voordat de eerste Korpsdag in maart aanstaande plaatsvindt. Tijdige aangemeld vergroot de kans dat je zoon of dochter kan worden geplaatst. Datum van aanmelding is daarbij bepalend.