De afgelopen periode hebben de samenwerkende landelijke jeugdverenigingen een onderzoek uitgezet onder groepen die vorig jaar op kamp geweest zijn met het protocol om hun ervaringen te horen. Daarmee is het zomerkamp protocol 2020 inhoudelijk op een paar punten veranderd, vooral om beter aan te sluiten bij de inzichten van nu. Verder is het protocol korter en duidelijker geworden en is gekozen voor 1 protocol waarin we aangeven waar de eventuele leeftijdsverschillen een rol spelen. Een versoepeling is het verplichte aantal toiletten voor degenen die een kamp aan de wal houden. Dat scheelt kosten, maar natuurlijk niet voor de korpsen die met hun schip op kamp gaan.

Het concept protocol is besproken met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, met het Nederlands Jeugd Instituut en met het RIVM en hun opmerkingen zijn verwerkt. De laatste versie van het protocol is te zien op https://samenopkamp.nl/. Je ziet dat het nu breder is dan alleen de zomerkampen!  De resultaten van het onderzoek staan ook op die site. Hoewel het ZKKNL nog niet is opgenomen in de rij van de logo’s, zijn we wel bij de enquête betrokken.

Het is met de huidige maatregelen nog niet mogelijk om met kinderen en jongeren te overnachten. Dat raakt de Paaskampen. Niettemin wilden we de inhoud van het protocol vast delen, zodat vrijwilligers er rekening mee kunnen houden. Het protocol is vandaag naar het ministerie van VWS gestuurd met het verzoek dit te agenderen bij het OMT met twee vragen:

  • Wanneer zijn kampen mogelijk, want ze zijn erg belangrijk voor het welzijn van onze jeugd
  • Is het protocol afdoende of zijn, mogelijk voor de korte termijn, extra maatregelen nodig. 

We hopen dat er met de volgende persconferentie van het kabinet meer duidelijkheid komt. Hopelijk kunnen kampen in de meivakantie op enige manier toch doorgaan.

Via deze mail wil het hoofdbestuur ZKKNL laten weten dat er een concept protocol is. Vooruitlopen op de uitspraak van VWS en OMT adviseert het hoofdbestuur van het ZKKNL dit protocol te volgen. Vanwege de overnachtingen en de, gelet op het weer, verwachte binnenactiviteiten, zijn kampen op dit moment nog niet mogelijk. Het protocol kan, afhankelijk van de ontwikkelingen, aangepast worden. Hou die slag dus om de arm. Zo gauw we meer weten, laten we het weten. 

 Meer info op:

Samenopkamp.nl – Protocol voor veilige vakantiekampen – Samen op kamp

Vakantiekampen voor kinderen en jongeren zijn in 2021 aangepast mogelijk. Het kampprotocol helpt organisatoren, jeugddeelnemers, verhuurders en begeleiders de juiste maatregelen te treffen voor een veilig kamp in tijden van het coronavirus (covid-19).

samenopkamp.nl