Port of Lelystad is klaar voor het Zomerkamp

Port of Lelystad is klaar voor het Zomerkamp

Zaterdag zijn door het kader van Zeekadetkorps Lelystad de laatste puntjes op de i gezet: het schip is gereed voor een mooi zomerkamp vol met nieuwe avonturen. Eerder was door een bunkerschip 13.500 liter diesel afgeleverd. Heel belangrijk: deze diesel is onder zeer gunstige omstandigheden geleverd als sponsoring. Dankzij een gulle gift vanuit Lelystad kon ook ons korps een paar duizend liter diesel voor het eigen schip innemen. De rest wordt tijdens het zomerkamp overgepompt naar de schepen van andere korpsen. Daarvoor is de hele afgifte installatie nagelopen en getest en door Nick voorzien van een nieuw vulpistool.

Verder was het een drukte van belang: inkopen bij diverse supermarkten en groothandels, hier en daar nog wat verf aanbrengen, legitimatiebewijzen voor iedereen in orde maken (we liggen op Marineterrein) en inruimen van de vele spullen die onmisbaar zijn tijdens een zomerkamp. Op de brug was het een drukte van belang. De gegevens in de AIS zijn geüpdatet en een nieuw navigatiesysteem in geïnstalleerd en getest. De schouw is afgetankt en technische helemaal nagelopen door Micha want de schouw gaat ook mee naar Den Helder.

Deel dit:
Het ZomerKamp (ZoKa) nadert!

Het ZomerKamp (ZoKa) nadert!

Met rasse schreden nadert het ZoKa. Dit jaar met zo goed als alle zeekadetkorpsen samen in Den Helder. Dankzij een gulle donatie konden wij onlangs de dieselvoorraad laten aanvullen. Ook namen wij dieselolie in voor andere korpsen. Die worden tijdens het zomerkamp door ons bevoorraad. Het is heel prettig geen grote zorgen (meer) te hebben over het dieselverbruik. Zaterdag 22 juli vertrekken wij om 07.00 richting Den Oever om daar door de sluis de Waddenzee op te varen. De verwachte aankomst in de marinehaven van Den Helder is rond 14.00 uur.
Het ZoKa duurt tot zaterdag 29 juli. We verwachten dan op zondag 30 juli weer terug in de Bataviahaven te zijn. We hebben er zin in! Maar dat hoeft natuurlijk geen betoog.

Deel dit:
Hoge onderscheiding: Zilveren Koggeschip voor Ed IJzendoorn

Hoge onderscheiding: Zilveren Koggeschip voor Ed IJzendoorn

Zaterdag 10 juni ontving Ed IJzendoorn uit handen van de secretaris van het Hoofdbestuur van Zeekadetkorps Nederland het Zilveren Koggeschip. In het bijna 70 jarige bestaan van Zeekadetkorps Nederland is deze onderscheiding slechts 30 maal uitgereikt. Deze onderscheiding werd hem zaterdag uitgereikt aan boord van het schip Port of Lelystad van het Zeekadetkorps Lelystad. Hij is daar al weer enige tijd actief als vrijwilliger nadat hij twee jaar geleden het commando over het Zeekadetkorps IJmond neerlegde.

Het Zilveren Koggeschip wordt door het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland toegekend voor erkentelijkheid wegens “grote persoonlijke diensten aan het Zeekadetkorps Nederland bewezen”. Dat doet Ed naast zijn baan als HWTK aan boord van de kustvaartuigen van Rijkwaterstaat

Ed IJzendoorn is al meer dan 35 jaar intensief betrokken bij het Zeekadetkorps Nederland en de daarbij aangesloten Zeekadetkorpsen. In die 35 jaar heeft hij in nagenoeg alle rangen en standen gediend bij diverse korpsen wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het commando over het Zeekadetkorps IJmond tussen 2013 en 2021. Na zijn ontslag als commandant is hij als vrijwilliger toegetreden tot het Zeekadetkorps Lelystad.

De betekenis van Ed IJzerdoorn is voor het Zeekadetkorps Nederland in al die jaren groter geweest dan alleen wat vanuit zijn functie als commandant van een Zeekadetkorps verwacht mag worden. Hij toonde een grote mate van gastvrijheid aan korpsen die – soms tijdelijk – niet konden beschikken over een varend korpsschip. Korpsen en internationale gasten konden steevast rekenen op een gastvrij onthaal op het korpsschip Zaandam. Daarnaast was en is hij zeer bedreven in het regelen van middelen en materieel voor diverse bij het Zeekadetkorps Nederland aangesloten korpsen. En, last but not least, hij was altijd bereid andere korpsen gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.

Na zijn vertrek als commandant van het Zeekadetkorps IJmond heeft Ed IJzendoorn zich – als vrijwilliger – verbonden aan het Zeekadetkorps Lelystad en is voor dat korps van grote betekenis. Niet op de laatste plaats door zijn jarenlange ervaring en zijn technische kennis en kunde.

 

Deel dit:
ONZE NIEUWE SCHOUW

ONZE NIEUWE SCHOUW

Afgelopen zondag is door een ploegje van het Zeekadetkorps Lelystad de schouw van ZKK IJmond overgevaren van IJmuiden naar Lelystad.

Zondag 4-6-2023 – 09:00 uur

In alle vroegte kwamen 3 Zeekadetofficieren en een stoere junior kadet bijeen om de nieuwe schouw over te varen van de zeesluis bij Velsen-Zuid naar Lelystad.

Nadat de schouw achter de Zaandam vandaan was kon de reis beginnen. Nog een korte blik achterom en vol gas naar Lelystad!

Terwijl de junior kadet Dylan het roer in handen had moest de rest van de bemanning het gelijk ongelden met een stevige zwabberactie van de gehele boot.

Na veel geleerd en gezien te hebben over pontons, vaargeulen, sluizen, voorrangsregels, watertaxi’s etc. kwamen we begin van de avond in Lelystad aan.
Op het Markermeer waren we flink door elkaar geschud met de wind schuin op de kop.

Veilig en wel aangekomen en langszij aan de POL. Het weer was zoals we vertrokken waren, alsof er niets gebeurd was.

Deel dit:

UA-129273802-2